วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รหัสตัวอักษร แอสกี

0100 1110 0110 1111 0111 0000 0111 0000 0111 0010 0110 1110 0100 0011 0110 1000 0110 1001 0110 1101 0110 1100 0110 1001 0111 0100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น