วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

งานบริการคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 การทํางานของคอมพวิเตอร์
หน่วยที่ 3 ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 ส่วนประกอบแผงวงจรหลัก
หน่วยที่ 5 อุปกรณ์รับข้อมูลและเก็บข้อมูล
หน่วยที่ 6 ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 7 การติดตั้งสายไฟสายสัญญาณ
หน่วยที่ 8 การติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล
หน่วยที่ 9 การจัดการฮาร์ดดิสก์
หน่วยที่ 10 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
หน่วยที่ 11 การติดตั้งไดรเวอร์
หน่วยที่ 12 รักษาความสะอาดคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น