วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของคอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ (Calculating Device) มาจากคำศัพท์ภาษาละตินว่า COMPUTARE ซึ่งหมายถึง การนับ หรือการคำนวณจะเห็นว่ามีอุปกรณ์มากมายที่เราสามารถใช้ในการคำนวณได้ เช่น ลูกคิด (Abacus) เครื่องบวกเลข (Adding Machine) หรือ เครื่องคิเลข(Pocket Calculator) ที่เราสามารถพกพาไปไหนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น